PGGM

Over PGGM

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. We bieden onze klanten pensioenbeheer, vermogensbeheer en bestuursadvisering. PGGM beheert de pensioenen van verschillende pensioenfondsen, de daarbij aangesloten werkgevers en hun werknemers.

Op 31 december 2020 beheerden we 268 miljard euro aan pensioenvermogen en administreerden pensioen voor 4,4 miljoen deelnemers.

Werken bij PGGM. Impact.

Hoeveel impact wil je hebben in je werk? Bij PGGM, een van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties van ons land, zit je middenin vier belangrijke, maatschappelijke ontwikkelingen. Je hebt er mee te maken en tegelijkertijd heb je er ook invloed op. Je hebt bij ons niet zomaar impact, maar impact tot de vierde macht:

1. Impact op de oude dag van 4,4 miljoen mensen

Samen werken we aan de uitvoering van de pensioenen van 4,4 miljoen Nederlanders die voor een groot deel in de sector zorg en welzijn werken. Daarmee zijn we mede verantwoordelijk voor het vertrouwen binnen één van de grootste en voor het welzijn van Nederland belangrijkste sectoren.

2. Impact op de toekomst van het pensioenstelsel

Door onze omvang en inhoudelijke expertise, spelen we een grote rol in het toekomstbestendig maken van het Nederlandse pensioenstelsel, waarin op dit moment veel verandert. Dat zal flexibeler moeten worden en beter moeten inspelen op de individuele levens van mensen.

3. Impact op de toekomst van de zorg

Doordat we over een schat aan kennis en data beschikken over de deelnemers die via ons pensioen opbouwen, kunnen we de sector zorg en welzijn helpen zichzelf te vernieuwen en eraan bijdragen dat de mensen die er werken dat met meer plezier doen en vitaal blijven.

4. Impact op wat mag groeien

Met een belegd vermogen van 266 miljard euro drukken we wereldwijd een stempel op wat mag groeien en wat niet. We geloven dat geld een sturende kracht is, waarmee we het milieu en de maatschappij een flinke duw in de goede richting kunnen geven.

Of je bij PGGM nou bij klantcontact werkt of een deel van ons beleggingsportfolio beheert, of je meebouwt aan onze IT-systemen of actuariële pensioenberekeningen maakt, je hebt hoe dan ook enorme impact op je omgeving.

Waarom PGGM

Waarom werken bij dé coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie van Nederland iets voor jou zou kunnen zijn? Lees hier waar wij voor staan en wat collega’s zeggen over werken bij PGGM.

Werken bij PGGM. Samen.

Werk je bij PGGM, dan doe je dat samen met zo’n 1.500 collega’s voor het pensioen van 4,4 miljoen Nederlanders. Met elkaar zijn we groot genoeg om van betekenis te zijn. En tegelijkertijd zijn we klein genoeg om elkaar goed te kennen en te vinden. Een platte organisatie met weinig hiërarchie, waar alle ruimte is om de samenwerking met elkaar op te zoeken. Met zijn allen werken we samen vanuit ons kantoor in de bossen van Zeist, waar je alle ruimte krijgt voor kwaliteit en verbinding in je werk.

Werken bij PGGM. Voor iedereen.

Diversiteit in wie we zijn, wat we doen en voor wie het doen. In opdracht van onze klanten (pensioenfondsen), regelen wij de pensioenen van 4,4 miljoen mensen, van wie er 2,8 miljoen werken in de sector Zorg en Welzijn. Met een beheerd vermogen van 246 miljard, behoren we tot de grootste institutionele beleggers ter wereld. Verschil in opleiding, achtergrond, cultuur en opvattingen maken van PGGM de werkgever waar iedereen zich thuis voelt. Niemand is hetzelfde. Gelukkig niet. Want diversiteit in denken, levert nieuwe inzichten op. Zo maken wij wereldwijd het verschil.

Werken bij PGGM. Door Lean en Agile.

Impact maken en houden. Onze ambitie om dé pensioenuitvoeringsorganisatie voor de sector Zorg en Welzijn te blijven, maken we waar door onszelf voortdurend te verbeteren. Bij PGGM werk je op vernieuwende wijze aan de oude dag voor miljoenen mensen. Onder meer door volgens de principes van Lean en Agile te werken. 125 gecertificeerde Green Belt collega’s, houden PGGM hierop scherp. Door onszelf constant de vraag te stellen hoe ons werk beter, sneller en/of handiger kan, worden we steeds efficiënter .

Werken bij PGGM. Ook met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Heb je een arbeidsbeperking? Ook dan biedt PGGM kansen. Met het Make It Possible-programma bieden we mogelijkheden voor gekwalificeerde en gemotiveerde kandidaten die nu weer klaar zijn om aan de slag te gaan. Een participatiebaan is op minimaal mbo4-niveau voor minimaal 7 maanden en sluit altijd aan bij jouw kwaliteiten en faciliteringsbehoefte. Je krijgt begeleiding vanuit het Programma, zodat je duurzaam aan het werk kan en blijft. Binnen of buiten PGGM. Neem contact op Nicole Nijveldt – Projectleider MIP Programma – als je meer wilt weten over de mogelijkheden.